Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức - Giải bài tập Đại Số lớp 8
Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.Tính chất

– Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:

( M là một đa thức khác đa thức 0)

-Nếu chia cả tử và mẫu của một đa thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

( N là một nhân tử chung)

  1. Qui tắc đổi dấu:

Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phên thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 4. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn lan, hùng, hương, huy đã cho:

  1. a)  ( Lan);         b)  ( Hùng)
  2. c)  ( Giang);             d)   ( Huy)

Hướng dẫn giải:

  1. a)  Lan viết đúng
  2. b)

Hùng viết sai vì đã chia tử của vế trái cho nhân tử chung x + 1 thì cũng phải chia mẫu của nó cho x + 1. Sửa lại là:

hoặc

  1. c)  Giang viết đúng
  2. d) (x – 9)3= (-(9 – x))3= (9 – x)3 nên

Sửa lại:  hoặc  hoặc

Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

  1. a) ;                       b) .

Hướng dẫn giải:

  1. a)

Vậy phải điền  x2 vào chỗ trống

b)

Vậy phải điền -2 vào chỗ trống.

Bài 6. Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:

 

Hướng dẫn giải:

Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho x – 1 ( vì x2 –  1 = (x – 1)(x  + 1)

Vậy phải chia tử của vế trái x5 – 1 cho x – 1

Vậy phải điền vào chỗ trống :  x4 + x3 + x2 + x + 1

Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ