Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 1 Bài 5: Phép Quay

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 1 Bài 5: Phép Quay

Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 1 Bài 5: Phép Quay – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 1 Bài 5: Phép Quay để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 1 Bài 5: Phép Quay - Giải bài tập Hình Học lớp 11
Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 1 Bài 5: Phép Quay

Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 1 Bài 5: Phép Quay

Hướng dẫn giải bài tập lớp 11 Bài 5: Phép Quay

  1. KIẾN THỨC CƠ BẢN
  2. Cho điểm O và góc lượng giác α. Phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành điểm M’ sao cho OM’ = OM và góc lượng giác ( OM; OM’) bằng α được gọi là phép quay tâm O góc α

Điểm O được gọi là tâm quay còn α được gọi là góc quay của phép quay đó

Phép quay tâm O góc α thường được ký hiệu

  1. Chiều dương của phép quay trùng với chiều dương của đường tròn lượng giác đó là chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ.

3.

– Phép quay  với mọi số nguyên k là phép đồng nhất

– Phép quay  với mọi số nguyên k là phép đối xứng tâm O

  1. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì
  2. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính
  3. Phép quay góc α với 0 ≤ |α| ≤, biến đường thẳng d thành đường thằng d’ sao cho góc giữa d và d’ bằng |α|.
  4. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38)

a, Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc

b, Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc

Lời giải: hình 1.18

a, Gọi E là điểm đối xứng với C qua tâm D. Khi đó  (C) = E

b,  (B) = C,  (C) = D

Vậy ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc  là đường thẳng CD

Bài 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2;0) và đường thẳng d có phương trình x+y-2=0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc

Lời giải:

Lấy A(2;0), B(0;2) thuộc d, Ta có ảnh của A và B qua phép quay tâm O góc  lần lượt là B=(0;2) và A’ = (-2;0). Do đó ảnh của d qua phép quay tâm O góc  là đường thẳng BA’ có phương trình x – y + 2 =0

Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 1 Bài 5: Phép Quay

 

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 1 Bài 5: Phép Quay.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn