Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 1 của 8 phần trong series Giải bài tập Hình Học lớp 7

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Giải bài tập môn Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh - Giải bài tập Hình Học lớp 7
Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Hai góc đối đỉnh:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mối cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

 1. Tính chất:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

đối đỉnh với

đối đỉnh với

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 1. Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

 1. a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.
 2. b) Góc x’Oy và góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

Hướng dẫn giải:

 1. a) Góc xOy và gócx’Oy’là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.
 2. b) Góc x’Oy và góc xOy’ làhai góc đối đỉnhvì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy’ là tia đối của cạnh Oy.

Bài 2. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

 1. a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …
 2. b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

Hướng dẫn giải:

 1. a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh cuả góc kia được gọi là hai gócđối đỉnh.
 2. b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp gócđối đỉnh.

Bài 3. Vẽ hai đường thẳng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là  và

Cặp góc đối đỉnh thứ hai là  và

Bài 4. Vẽ góc xBy có số đo bằng . Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải:

Góc đối đỉnh với  là . Và .

Bài 5. a) Vẽ góc ABC có số đo bằng

 1. b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’?
 2. c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

Hướng dẫn giải:

 1. a) Trên hình vẽ bên, ta vẽ góc .
 2. b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tai BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC.

Ta có .

 1. c) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA’, thì góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Ta được  (hai góc đối đỉnh) nên

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài trong Series Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Đánh giá của bạn