Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 2 của 8 phần trong series Giải bài tập Hình Học lớp 7

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc - Giải bài tập Hình Học lớp 7
Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau.

Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc và kí hiệu .

 1. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

– Ta thường dùng êke và thước thẳng để vẽ hai đường thẳng vuông góc.

– Ta thừa nhận tính chất sau:

Tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O cho trước và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

 1. Đường trung trực của đoạn thẳng

Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB.
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 11. Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

 1. a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng …
 2. b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được ký hiệu là …
 3. c) Cho trước một điểm A và đường thẳng d. …đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.

Hướng dẫn giải:

 1. a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳngcắt nhau tạo thành một góc vuông.
 2. b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được ký hiệu là .
 3. c) Cho trước một điểm A và đường thẳng d.Có một và chỉ mộtđường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.

Bài 12. Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

 1. a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.
 2. b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

Hướng dẫn giải:

 1. a) Đúng.
 2. b) Sai, vì trên hình hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O nhưng a không vuông góc với b.

Đây là một phản ví dụ để bác bỏ câu “Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc”.

Bài 13. Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải:

Gấp tờ giấy sao cho mút A trùng với mút B. Khi đó nếp gấp sẽ trùng với đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Bài 14. Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải:

– Cách vẽ:

– Dùng thước có chia khoảng, vẽ đoạn thẳng CD=3cm. Vẽ trung điểm I của CD bằng cách lấy I sao cho CI=1,5cm.

– Dùng êke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại I ( Xem cách vẽ phần tóm tắt lý thuyết).

Đường thẳng d chính là đường trung trực của đoạn thẳng CD.

Bài 15. Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình a). Gấp giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gấp zt (hình c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ các hoạt động trên.

 

Hướng dẫn giải:

Kết luận rút ra từ  các hoạt động trên:

– Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O. Có bốn góc vuông là

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài trong Series << Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnhGiải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Đánh giá của bạn