Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song
5 (100%) 1 vote
Bài này thuộc phần 6 của 8 phần trong series Giải bài tập Hình Học lớp 7

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song - Giải bài tập Hình Học lớp 7
Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

 1. Ba đường thẳng song song

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thiws ba thì chúng cùng song song với nhau.

Ba đường thẳng d, d’, d” song song với nhau từng đôi một thì ta nói đường 3 thẳng ấy song song với nhau.

Kí hiệu d // d’ // d”.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 40. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(…)

 1. a) Nếu a ⊥ c và b⊥ c thì ….
 2. b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ….

Giải:

 1. a) Nếu a ⊥ c và b⊥ c thì a //c
 2. b) Nếu a // b và c ⊥ b thì c⊥ b

Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(…):

Nếu a//b và a// c thì …

Giải: 

Nếu a// b và a //  thì b // c.

Bài 42a a) vẽ c ⊥ a.

 1. b) Vẽ b ⊥ Hỏi a có song song với b không? vì sao?
 2. c) phát biểu tính chất bằng lời.

Giải:

 1. a) vẽ c ⊥ a( xem cách vẽ ở bài 2 chuong I)
 2. b) Vẽ b ⊥ c( cách vẽ như câu a). Ta được a song song với b vì c cắta và b

trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau bằng 900

 1. c) Phát biểu tình chất bằng lời: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Bài 43 a) vẽ c ⊥ a.

 1. b) Vẽ b // a. Hỏi c có song song với b không? vì sao?
 2. c) phát biểu tính chất bằng lời.

Giải: 

 1. a) vẽ c ⊥ (xem ở tiết 2 chương 2)

b ) vẽ b // a (xem ở tiết 4 chương 1)

Ta có c ⊥ b vì a // b nên nếu cắt a tại A thì C cũng cắt b tại B. Vì   nên  so le trong với nó cũng bẳng 900

Vây  c ⊥ b

 1. c) Phát biểu tính chất bằng lời: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Bài 44. a) Vẽ a//b.

 1. b) Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao?
 2. c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Hướng dẫn làm bài: 

 1. a) vẽ a// b
 2. b) vẽ c//a

Giả sử b không song song với c thì b cắt c tại một điểm O nào đó. khi đó qua O ta có thể vẽ được hai đường thẳng b và c cùng song song với a. Điều đó trái với tiên để Ơclit về đường thẳng song song. Vậy b// c.

c ) Phát biểu tính chất sau bằng lời:

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài trong Series << Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song songGiải bài tập Hình Học lớp 7 Chương 1 Bài 7: Định lí >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song
5 (100%) 1 vote