Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật - Giải bài tập Hình Học lớp 8
Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. Khái niệm diện tích đa giác

Số đo của một phần măt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó.

Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương.

Diện tích đa giác có các tính chất  sau:

– Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

– Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.

2.Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó:

S = a.b

(S là diện tích, a là chiều dài, b là chiều rộng của hình chữ nhật)

  1. Công thức tính diện tích hình vuông, hình tam giác vuông.

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:

S = a2

 

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích của cạnh góc vuông

S =  a.b
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 6. Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

  1. a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?
  2. b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?
  3. c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

Hướng dẫn giải:

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thuận với chiều dài a, vừa tỉ lệ thuận với chiều rộng b của nó.

  1. a) Nếu a’ = 2a, b’ = b thì S’ = 2a.b = 2ab = 2S

Vậy diện tích tăng 2 lần.

  1. b) Nếu a’ = 3a, b’= 3b thì S’ = 3a.3b = 9ab = 9S

Vậy diện tích tăng 9 lần.

  1. c) Nếu a’ = 4a, b’=  thì S’ = 4a = ab = S.

Vậy diện tích không đổi.

Bài 7. Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước là 1,2m và 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không?

Hướng dẫn giải:

Diện tích nền nhà: S = 4,2.5,4 = 22,68 (m2)

Diện tích cửa sổ: S1= 1. 1,6 = 1,6 (m2).

Diện tích cửa ra vào: S= 1,2.2 = 2,4 (m2).

Diện tích các cửa: S’ = S1+ S2 = 1,6 + 2,4 = 4 (m2).

Ta có  =  ≈ 17,64% < 20%

Vậy gian phòng không đạt múc chuẩn về ánh sáng.

 

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ