Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - Giải bài tập Hình Học lớp 8
Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

KIẾN THỨC CƠ BẢN

1 Diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

 1. Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng các diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

 1. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây :

Hướng dẫn :

 1. a) Với hình vẽ bên thì :

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng :

2( 3+ 4) . 5 = 70 (cm2 )

Diện tích toàn phần là :

70 + 2.3.4. = 94(cm2 )

 1. b) Với hình vẽ ta có

∆ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2

= 9 + 4 = 13

=> BC = √13 (cm)

Diện tích xung quanh là:

( 2 + 3 + √13).5 = 25 + 5√13 (cm2 )

Diện tích toàn phần:

25 + 5√13 + 2( +  2.3)

= 25 + 5√13 + 6

= 31 + 5√13(cm2 )

 1. Quan sát lăng trụ đứng tam giác rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau
a(cm) 5 3 12 7
b(cm) 6 2 15
c(cm) 7 13 6
h(cm) 10 5
Chu vi đáy(cm) 9 21
Sxq(cm2 ) 80 63

Hướng dẫn:

a(cm) 5 3 12 7
b(cm) 6 2 15  8
c(cm) 7  4 13 6
h(cm) 10 5 2  3
Chu vi đáy(cm)  18 9 40 21
Sxq(cm2 ) 180 45 80 63

25.Tấm lịch để bàn  có dạng một hình lăng trụ đứng. ACB là một tam giác cân

 1. a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rôi cho biết AC song song với những cạnh nào ?
 2. b) Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên.

Hướng dẫn:

 1. a) Cạnh AC song song với cạnh A’C’.
 2. b) Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng, tam giác ABC là tam giác cân

Sxq = (15.2 + 8). 22 = 836(cm2 )

 1. a) Từ hình khai triển (h.46) có thể gấp theo các cạnh để có được một tấm lăng trụ đứng hay không ? (Các tứ giác trên hình đều là hình chữ nhật)
 2. b) Trong các hình vừa gấp được, xét xem các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng ?

– Cạnh AD vuông góc với cạnh AB

– EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau

– Cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau

– Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau

– Mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (ACFD).

Hướng dẫn:

Từ hình khai triển bên, ta có thể gấp theo các cạnh để được hình lăng trụ đứng.

Các phát biểu đúng:

– Cạnh AD vuông góc với cạnh AB

– EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau

– Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau

 

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ