Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp - Giải bài tập Hình Học lớp 8
Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Công thức tính diện tích xung quanh:

Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

Sxq = pd

p: nửa chu vi đáy

d: trung đoạn của hình chóp đều

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

  1. Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bện bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm.

Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Hướng dẫn:

Ta có: d = SH =

=  = √400 = 20 (cm)

Diện tích xung quanh của hình chóp:

Sxq = pd =  .30.4.20 = 1200 (cm2)

Diện tích đáy:  Sđ = 30 = 900(cm2)

Diện tích toàn phần của hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 1200 + 900 = 2100(cm2)

  1. Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 55 để được hình chóp tứ giác đều
  2. a) Trong hình 55a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau ?
  3. b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác
  4. c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần  của hình chóp đều này là bao nhiêu ?

Hướng dẫn:

  1. a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.
  2. b) Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác:

AH =

=

=  =  = 9,68cm

  1. c) Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = pd = .5.4.9,68 = 96,8 (cm)

Diện tích đáy:

Sđ = 5 = 25 (cm)

Diện tích toàn phần của hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 121,8 (cm)

42 Tính độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều  với các kích thước cho ở hình 55.

Hướng dẫn:

Ta có: AC2 = AB2 + BC2 = 50

SO =  =   ≈ 9, 35 (cm)


  1. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây.(h.56)

Hướng dẫn :

Diện tích xung quanh :

Hình a : Sxq = p.d = .20.4.20 = 800(cm2)

Diện tích đáy: Sđ = 20 = 400(cm2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ hai là:

Stp = Sxq + Sđ = 800 + 400 = 1200(cm2)

Hình b: Sxq = p.d = .7.4.12 = 168(cm2)

Sđ = 7 = 49(cm2)

Stp = Sxq + Sđ = 168 + 49 = 217(cm2)

Hình c: Chiều cao của mặt bên của hình chóp:

h =  = √225 = 15(cm)

Sxq = p.d = .16.4.15 = 480(cm2)

Sđ = 16 = 256(cm2)

Stp = Sxq + Sđ = 480 + 256 = 736(cm2)

 

Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Hình Học lớp 8 Chương 4 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ