Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc - Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10
Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Hướng dẫn giải bài tập lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc

  1. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 153 SGK địa lý 10: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/ngưòi ở các nhóm nưóc theo bình quân số máy điện thọai trên 1000 dân, dựa vào bảng số liệu sau: 

Số máy điện thoại trên 1000 dân Số nưóc Dân số 2001

Trả lời

Biểu đồ thể hiện dân số vã GDP người ỡ các nhóm nước theo bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân năm 2001

Nhận xét:

– Đa phần dân số thế giới sống ở các nước nghèo (GDP/người < 1000 USD): có khoáng 107 nước với số dân khoảng 2.795 triệu người chiếm khoảng 46% dân số thể giới.

– Sự phát triển của ngành thông tin liên lạc có mối quan hệ với mức sông và trình độ phát triển, những nựớc có GDP/người cao thì số điện thoại/1000 dân cao: nước có GDP/người ở mức rất cao (29.397 USD) có số điện thoại/1000 dân > 500; còn những nước có GDP/người ờ mức rất thấp (241 USD) thì sổ điện thoại/1000 dân chi có < 5.

Giải bài tập 2 trang 153 SGK địa lý 10: Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn của thông tin liên lạc tới đời sống hiện đại.

Trả lời

Đời sống kinh tế – xã hội hiện đại không thể thiếu thông tin liên lạc.

– Những tiến bộ của ngành thông tin liên lạc góp phần quan trọng làm thay đổi cách tổ chức nền kinh tế thế giới, giúp nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới có thể tồn tại và phát triển, thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa các nước (du lịch Việt Nam có thể liên két vớí các công ty du lịch khác nhau trên thế giới để tổ chức các tour du lịch cho người Việt và người nước ngoài vào Việt Nam).

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn