Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số

Đánh giá của bạn Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số Giải bài tập Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài…
Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số

Giải bài tập Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số - Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10
Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số

Hướng dẫn giải bài tập lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số

  1. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 86 SGK địa lý 10: Giả sử tỉ suất gia tăng của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995 — 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ theo mẫu.

Trả lời

– Cách tính:

+ Ta có công thức: D1 = DO + DO.Tg = DO.(1 + Tg) Trong đó: D1 là dân số năm liền sau D0, D0 là dân số năm liền trước D1, Tg là tỉ suất tăng tự nhiên.

+ Như vậy: D2 = D1.(1 + Tg) = D0.( 1 + Tg)2 Trong đó: D2 là năm liền sau D1.

+ Khái quát ta có: Dn = D0.(1 + Tg)n Trong đó: Dn là dân số năm sau, Do là dân số năm trước đó, n là khoảng cách năm.

– Gọi dân số các năm trong bàng tương ứng là: D5, D7, D8, D9 và D0 – Áp dụng công thức ta có: D5 = D8/(1 + Tg)3 = 975/(1 + 0,2)3 = 918,8 triệu người. D7 = D8/(1+ Tg) = 975/1,02 = 955,9 triệu người. D9 = D8 (1+ Tg) = 975 X 1,02 = 994,5 triệu người. D0 = D8 (1+ Tg)2 = 975 X (1+ 0,02)2 = 1014,4 triệu người.

Giải bài tập 2 trang 86 SGK địa lý 10: Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học và gia tăng dân số.

Trả lời

– Gia tãng tự nhiên là sự biến động dân số do tác động cùa hai nhân tố là mức sinh và mức tử.

– Gia tăng cơ học là sự biến động dân số do tác động cùa hai nhân tố là xuất cư và nhập cư.

– Gia tăng dân số là tổng số giữa gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học.

Giải bài tập 3 trang 86 SGK địa lý 10: Dân số trung bình thế giói năm 2005 là 6477 triệu ngưòi, tỉ suất sinh thô trong năm là 21%o, hãy tính số trẻ em đưọc sinh ra trong năm. Nếu tỉ suất tử thô là 9%0 thì tí suất gia tăng tự nhiên là bao nhiêu? Trong nãm 2005, Trái Đất có thêm bao nhiêu người?

Trả lời

– Ta có công thức: S= s.1000/DTB Trong đó: s là số trẻ em sinh ra trong năm, còn DTB là dân số trung bình năm đó. Như vậy nếu s = 21%o thì sổ trè em sinh ra năm 2005 là: s = 64477 X 21 %o ≈ 136 (triệu người)

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số

Tìm kiếm Google:

  • giả bài tập địa lí 10 bài 24
  • giải bài tập sgk địa lý 10
  • giải địa lý 10

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn