Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 31 của 51 phần trong series Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10
Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế - Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10
Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế

Hướng dẫn giải bài tập lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế

  1. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 102 SGK địa lý 10: Phân biệt các nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với sự phát triển kinh tế.

Trả lời

* Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở trong và ngoài nước có thể được khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế cùa một lãnh thổ nhất định.

* Phân biệt các nguồn lực:

– Theo nguồn gốc:

+ Vị trí địa lí: về tự nhiên, kinh tế – chính trị, giao thông.

+ Tài nguyên thiên nhiên: đất, khí hậu, nước, sinh vật, khoáng sản, biển. + Nguồn lực kinh tế – xã hội: dân cư và nguồn lao động, vốn, thị trường, khoa học.

– Theo phạm vi lãnh thổ:

+ Nguồn lực trong nước: gồm nguồn lực tự nhiên, nhân văn, tài sản quốc gia, đường lối chính sách…

+ Nguồn lực nước ngoài: khoa học – kĩ thuật – công nghệ, vốn, kinh nghiệm….

* Ý nghĩa của từng loại nguồn lực:

– Vị trí địa lí: Tạo thuận lợi hoặc gây khó. khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong nước và các quốc gia với nhau.

– Nguồn lực tự nhiên: Là cơ sở tự nhiên cùa các hoạt động sản xuất. Nó vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế. Sự đa dạng và giàu có về tài nguyên là lợi thế quan trọng cho sự phát triển kinh tế.

– Nguồn lực kinh tế – xã hội đóng vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, không phải mọi quốc gia đều có đầy đủ các nguồn lực nói trên. Vì vậy, trong việc hoạch định chiến lược phát triển cùa mỗi nước cần phải xác định và đánh giá đúng nguồn lực của mình, biết khai thác và phát huy những lợi thế, đồng thời khắc phục những trở ngại cùa nguồn lực.

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế

Bài trong Series << Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 30: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giớiGiải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 32: Thực hành xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế – xã hội >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế
Đánh giá của bạn