Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Giải bài tập Địa Lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Địa Lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7	Bài 32: Các khu vực châu Phi - Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7
Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

I, GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Xác định trên hình 32.1 các khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi.

Trả lời:

Học sinh xác định dựa vào ghi chú của lược đồ.

Câu 2. Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Bắc Phi.

Trả lời:

Các nước ở khu vực Bắc Phi: Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Xa-ra-uy, Mô-ri-ta-ni, Ma-li, Ni-giê, Sat, Xu-đăng.

Câu 3. Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Trung Phi.

Trả lời:

Các nước ở khu vực Trung Phi: Xê-nê-gan, Ghi-nê Bit-xao, Ghi-nê, Xi-ê-ra Lê-ông, Li-bê-ri-a, Cốt Đi-xoa, Buốc-ki-na Pha-xô, Ga-na, Tô-gô, Bê-nanh, Ni-giê-ri-a, Ca-mơ-run, Ghi-nê Xích đạo, Ga-bông, Công-gô, CHDC Công-gô, Trung Phi, Ru-an-đa, Bu-run-đi, ư-gan-đa, Kê-ni-a, Tan-da-ni-a, Xô-ma-li, Ê-ti-ô-pi-a, Gi-bu-ti, Ê-ri-tơ-ri-a.

Câu 4. Dựa vào hình 32.3:

– Nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi.

– Cho biết sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở những khu vực nào? Tại sao lại phát triển ở đó?

Trả lời:

– Các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi: cọ dầu, cà phê, lạc, bông, ca cao.

– Sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở khu vực phía đông và phía tây.

+ Phía đông: có khí hậu gió mùa xích đạo, có đất đỏ badan bao phủ trên nhiều vùng rộng lớn, rất thuận lợi cho trồng các cây công nghiệp nhiệt đới, đặc biệt là cà phê.

+ Phía tây: chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Ghi-nê, có khí hậu xích đạo.

Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ