Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 9 của 38 phần trong series Giải bài tập môn Hóa học lớp 10
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Hướng dẫn giải bài tập lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ

Những nãm đầu của thè kỉ XX. người ta cho rằng các electron chuyển động xung quanh hạt nhân nsuyên tử theo những quỹ đạo tròn hay bầu dục, như quỹ đạo của các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời. Đó là mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho, Bo (N.Bohr) và Zom-mơ-phen (A.Sommeríeld).

Mô hình này có tác dụng rất lớn đến sự phát triển lí thuyết cấu lạo nguyên tử, nhưng không đầy đủ để giải thích mọi tính chất của nguyên tử.

Ngày nay, người ta đã biết các electron chuvển động rất nhanh (tốc độ hàng nghìn km/s) trong khu vực xung quanh hạt nhãn

nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định(l) tạo nên vỏ nguyên tứ Số electron ở vỏ nguyên tử của một nguyên tô’ đúng bằng số proton trong hạt nhân nguyên tử và cũng bằng sô’ hiệu 112uyên tử (Z) hay sô’ thứ tự của neuyên tố đó irons bảng tuần hoàn. Chẳng hạn, vỏ của nguvên tử hiđro (Z = 1) có 1 electron, vỏ của nauyên tử cio (Z = 17) có 17 electron, vỏ của neuyên tử vàng (Z = 79) có tới 79 electron,… Vậy các electron được phân bố như thế nào ?

Các kết quả nghiên cứu cho thấy chúng phải phân bố theo những quy luật nhất định.

  1. LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON
  2. a) Lớp electron

Các electron trong nguyên tử ờ trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp thành từng lớp. Các electron ở gần nhân hơn liên kết bền chặt hơn với hạt nhân. Vì vậy, electron ở lớp trong có mức năng lượng thấp hơn so với ở các lớp ngoài.

Các electron trên cùng một lớp có mức náng lượng gần bằng nhau.

Xếp theo thứ tự mức nãng lượng từ thấp đến cao, các lớp electron này được ghi bằng các số nguyên theo thứ tự n = 1, 2, 3,4 … với tên gọi: K, L, M, N,…

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1. Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

  1. .            B. .              C. .              D. .

Lời giải:

Chọn A.

Bài 2. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

  1.             B.              C.                D..

Lời giải:

Câu trả lời B đúng. Hạt chứa 20 nơtron và 19 proton và 19 electron. Suy ra z = 19, số khối A = 19 + 20 = 39. Vậy hạt dó là: K.

Bài 3. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

  1. 2 ;      B. 5 ;      C.9;       D.11.

TRẢ LỜI :     B đúng.

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau : ls2 2s2 2p6. Vậy flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất.

Bài 4. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là :

  1. 6;    B. 8;    C.14;     D. 16.

Hãy chọn đáp số đúng.

TRẢ LỜI :     D đúng.

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp thứ 3 có 6 electron, như vậy có sự phân bô” như sau: ls2 2s2 2p6 3s2 3p4

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài trong Series << Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tửGiải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Đánh giá của bạn