Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Hướng dẫn giải bài tập lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

KIẾN THỨC CƠ BẢN

I  – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

  1. Cấu hìnhelectronnguyên tử

Cấu hình electron nsuyên tử biểu diễn sự phân bô’ electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

Người ta quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử như sau :

– Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3…)-

– Phân lớp được ghi bằng các chữ cái thường (s, p, d, f).

– Số electron trong một phân lớp được ghi bằng sô’ ở phía trên bên phải của phân lớp (s2, p6,…)

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền

vào phân lớp f.

  1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ELECTRON NGOÀI CÙNG.

– Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron.

– Các nguyên tử có 8 electron ở lớp electron ngoài cùng (ns2np6) và nguyên tử heli (1 s2) không tham gia vào các phản ứng hoá học (trừ trong một số điều kiện đặc biệt) vì cấu hình electron của các nguyên tử này rất bền. Đó là các nguyên tử của nguyên tố khí hiếm. Trong tự nhiên, phân tử khí hiếm chỉ có một nguyên tử.

– Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron  lớp ngoài cùng dễ nhường electron là nguyên tử của các nguyên tố kim loại (trừ H, He và B).

– Các nguyên từ có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng dễ nhận electron thường là nguyên tử của nguyên tố phi kim.

– Các nguyên từ có 4 electron ngoài cùng có thể là nguyên tủ của nguyên tố kim loại hoặc phi kim (xem bảng tuần hoàn).

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1. Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố :

  1. s         B. p          C.d          D.f

Chọn đáp án đúng.

TRẢ LỜI:   A đúng.

Bài 2. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :

  1. 1s22s22p5 3s2 3p5 ;           B. 1 s2 2s1 2p6 3s2 3p6 ;
  2. 1s22s22p6 3s2 3p4 ;           D. 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Chọn đáp án đúng.

LỜI GIẢI

Câu trả lời đúng là c : ls2 2s2 2p6 3s2 3p4 có z = 16.

Bài 3. Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy :

  1. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron ;
  2. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron ;
  3. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron ;
  4. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

TRẢ LỜI:    Câu D là sai.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn