Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Hướng dẫn giải bài tập lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

KIẾN THỨC CƠ BẢN

– Sau mỗi chu kì, cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm A ở lớp ngoài cùng được lặp lại như ở chu kì trước. Ta gọi đó là sự biến đổi tuần hoàn.

– Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố.

– Sự giống nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

 1. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có
 2. số electron như nhau
 3. số lớp electron như nhau
 4. số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.
 5. cùng số electron s hay p.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

Chọn câu C: số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

 1. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do:
 2. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.
 3. Sự lặp lại tính chất phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.
 4. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu).
 5. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

C đúng

Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước vì có sự biến đổi electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố chu kì sau giống như chu kì trước khi điện tích hạt nhân tăng dần.

 1. Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p ? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s và p khác nhau thế nào ?

Bài giải:

– Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là electron s. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố s.

– Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là các electron s và p. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố p.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ