Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm

Hướng dẫn giải bài tập lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon, hệ thống hóa các tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm.
  2. Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa các hiđrocacbon thơm với nhau và với các hiđrocac bon khác.
  3. Khắc sâu tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm, mối liên hệ giữa các hi đrocacbon đã học với hiđrocacbon thơm.
  4. Rèn luyện kĩ năng giải bào toán hóa học.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó , đòng phân nào phản ứng được với : dung dịch brom, hdro bromua? viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra

Giải

  1. a) C8H10 : Không có đồng phân nào phản ứng được với HBr mà chỉ có thể phản ứng với Br2 ( khi có xúc tác )
    b) C8H8 : có công thức cấu tạo của stiren tác dụng với cả HBr và Br2

Bài 2. Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học đặc biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluene và hex – 1 – in.

Hướng dẫn.

– Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex – 1 – in.

– Dùng KMnO4 nhận được stiren ở điều kiện thường, nhân được toluene khi đun nóng.

– Không có hiện tượng là benzen.

Bài 3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Hướng dẫn.

Sơ đồ phản ứng:

CH4    C2H2     C2H4

C2H2     C6H6    C6H5Cl

C6H6    C6H5NO2.

Bài 4. Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluene chuyển thành 2,4,6 – trinitrotoluen (TNT).

Hãy tính:

  1. a) Khối lượng TNT thu được.
  2. b) Khối lượng axit HNO3đã phản ứng.

Hướng dẫn.

– HS viết pthh ở dạng CTPT.

– Tìm mối liên quan giữa chất đã biết và chất rắn cần tìm.

ĐS: Khối lượng TNT là:  = 56,75 (kg).

Khối lượng HNO3 Phản ứng là:  = 47,25 (kg).

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 36: Luyện Tập hiđrocacbon thơm.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn