Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. Đồng phân, danh pháp

–          Công thức tổng quát: RXn

–          Phân loại: theo bản chất, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon

–          Bậc của dẫn xuất halogen = bậc C liên kết với X

–          Đồng phân: gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí X

–          Tên gọi: + Tên gốc – chức: Tên gốc hidrocacbon + halogen

+ Tên thay thế: Số chỉ X- tên X + tên hidrocacbon .

  1. Tính chất hóa học
  2. a) Phản ứng thế nguyên tử halogen X

PTTQ: RXn  + nNaOH → R (OH)n + nNaX

  1. b) Phản ứng tách HX

R1R2CX- CH2R3 → R1R2C = CHR3 + HX (xúc tác: kiềm/ ancol, to)

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1: Gọi tên mỗi chất sau: CH3– CH2Cl; CH2 = CH- CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hidrocacbon tương ứng.

Hướng dẫn giải:

CH3– CH2Cl : etyl clorua  (cloetan);

CH2 = CH- CH2Cl: anlyl clorua (1-cloprop- 2-en);

: phenyl clorua (clobenzen)

CHCl3: clorofom (triclometan)

–          Điều chế các chất trên từ hidrocacbon tương ứng:

CH3CH3  +  Cl2    CH3– CH2Cl + HCl

CH2=CH-CH3 + Cl2   CH2 = CH- CH2Cl

CH4 + 3Cl2  CHCl3 + 3HCl

+ Cl2   + 3HCl

Bài 2: Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.

Hướng dẫn giải:

ClCH2– CH2Cl + 2 NaOH   →  HOCH2– CH2OH + 2 NaCl

+ NaOH →  + NaCl

+ NaOH   + NaCl

Bài 3: Cho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây

Hướng dẫn giải:

Dãy các chất CH3Cl, CH3Br, CH3I có nhiệt độ sôi tăng dần do phân tử khối tăng dần.

CH3X, CH3CH2X, CH3CH2CH2X, CH3CH2CH2CH2X có nhiệt độ sôi tăng dần do phân tử khối tăng dần.

Bài 4: Từ axetilen, viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: etyl bromua(1); 1,2- đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1- đibrometan (4).

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn