Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 10 Bài 25: Flo – Brom – IotGiải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Hướng dẫn giải bài tập lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.
  2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là trong sản phẩm phản ứng phải có ít nhất một trong các điều kiện tạo thành:chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí.
  3. Các hình thức biểu diễn phản ứng trao đổi ion.

Phương trình phân tử : Na2CO3 + BaCl2  →   BaCO3 + 2NaCl

Phương trình ion (Các chất điện li mạnh viết dạng ion, các chất điện li yếu viết dạng phân tử) :

2Na+ + CO32- + Ba2+ + 2Cl  →   BaCO3 + 2Na+ + 2Cl

Phương trình ion thu gọn (bỏ các ion giống nhau ớ hai vế):

Ba2++  CO32- → BaCO3↓.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì ? Lấy các thí dụ minh hoạ.

Hướng dẫn giải:

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:

Tạo thành chất kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

Tạo thành chất điện li yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Tạo thành chất khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2. Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra ?

Hướng dẫn giải:

Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất điện li rất yếu là H2O Ví dụ: Mg(OH)2 + 2HCl →  MgCl2 + 2H2O

Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất khí là CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl  →  2NaCl + CO2 ↑+ H2O

Bài 3. Lấy một số thí dụ chứng minh rằng : bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Hướng dẫn giải:

Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion. Thật vậy:

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ