Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Hướng dẫn giải bài tập lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1: Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Hướng dẫn giải:

Công thức cấu tạo và gọi tên các chất đồng phân:

–          C4H9Cl

CH3CH2CH2CH2Cl : 1-clobutan (butyl clorua)

: 2-clobutan (sec- butyl clorua)

: isobutyl clorua (1-clo-2-metyl propan)

: tert- butyl clorua (2-clo-2-metyl propan)

–          Ancol C4H10O

CH3CH2CH2CH2OH: Butan-1-ol

: butan- 2-ol (ancol sec- butylic )

: 2-metylpropan -1-ol

: 2metyl propan -2-ol

–          Ancol C4H8O

CH2=CH-CH2-CH2OH                CH3– CH = CH – CH2OH

But-3-en-1-ol                            but-2-en-1-ol

: but-3-en-2-ol

: 2-metyl pro-3-en-1-ol

Bài 2: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Hướng dẫn giải:

 1. a)      C2H5Br  + NaOH   C2H5OH + NaBr
 2. b)      C2H5Br  + NaOH  C2H4+ NaBr + H2O

Bài 3: Viết phương trình hóa học  của phản ứng giữa các ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hidroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Hướng dẫn giải:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

C6H5OH + 3Br2 → Br3 C6H2OH + 3HBr

C6H5OH + HNO3 → (NO2)3 C6H2OH + 3 H2O

Bài 4: Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các ô sau:

 1. a)      Hợp chất C6H5– CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.
 2. b)      Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.
 3. c)       Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro
 4. d)      Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.
 5. e)      Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.
 6. g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .
 7. h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Hướng dẫn giải:

 1. a)      Đ
 2. b)      Đ
 3. c)       Đ
 4. d)      Đ
 5. e)      D
 6. g) S
 7. h) S

Bài 5: Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

 1. a) Metanaxetilen etilen etanol  axit axetic
 2. b) Benzenbrombenzennatri phenolat phenol  2,4,6- tribromphenol

Hướng dẫn giải:

 1. a) CH4C2H2C2H4  C2H5OH   CH3COOH
 2. b) C6H6 C6H5Br    C6H5ONa C6H5OH   Br3C6H2OH

Bài 6: Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

 1. a)      Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
 2. b)      Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Tìm kiếm Google:

 • Giai bai luyen tap bai 42 mon hoa lop 11

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ