Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni

Hướng dẫn giải bài tập lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. – Phân tử NH3có cấu tạo hình chop, với nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro. Ba liên kết N-H đều là liên kết cộng hóa trị có cực, các cặp electron chung đều lệch về phía nguyên tử nitơ. Do đó, NH3là phân tử có cực.

– Do có cặp electron tự do nên NH3 dễ nhận H+, thể hiện tính bazơ (tác dụng với nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa xanh, tác dụng với axit, tác dụng với dung dịch muối).

– Nitơ trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất (-3) nên NH3 thể hiện tính khử mạnh như tác dụng với oxi, clo và một số oxit kim loại.

  1. Amoniac là chất khí không màu, mùi khai và sốc, nhẹ hơn không khí.
  2. Trong phòng thí nghiệm NH3được điều chế bằng cách cho muối amniac tác dụng với chất kiềm khi đun nóng nhẹ. Để điều chế nhanh một lượng nhỏ khí ammoniac người ta thường đun nóng dung dịch ammoniac đặc. Trong công nghiệp: Amoniac được tổng hợp từ khí N2và khí H2 theo phản ứng:

N2 (k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3 (k); ∆H = -92 kJ

  1. Muối amoni là những chất tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni NH4+và anion gốc axit. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước và khi tan điện li hoàn toàn thành các ion. Muối amoni  phản ứng được với dung dịch kiềm, phản ứng nhiệt phân, với muối amoni mà anion gốc axit có tính oxi hóa mạnh như muối của axit nitro, axit nitric, nhiệt phân cho N2, N2O. Ví dụ:

NH4HCO3  NH3 + CO2 + H2O
NH4NO2  N2 + 2H2O

  1. Giải được bài tập liên quan đến amoniac.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1: Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng ammoniac tan nhiều trong nước.

Bài giải:

Nạp đầy khí NH3 vào bình thủy tinh trong suốt, đậy bình bằng ống cao su có ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng dần ống thủy tinh vào một chậu thủy tinh chứa nước có pha vài giọt dung dịch phenolphtalein, ta thấy nước trong chậu phun vào bình thành những tia màu hồng. Đó là do khí NH3 tan nhiều trong nước làm giảm áp suất trong bình và nước bị hút vào bình. Tia nước có màu hồng chứng tỏ dung dịch có tính bazơ

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ