Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 2 của 49 phần trong series Giải bài tập môn Hóa học lớp 11
Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ 

Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ  – Được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên Dethithuvn.com, tài liệu: Giải bài tập trang 14 SGK Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ, mang lại cho bạn kiến thức cơ bản về bài học và hướng dẫn cách giải bài tập trong SGK. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước - pH - chất chỉ thị axit - bazơ - Giải bài tập môn Hóa học lớp 11
Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ 

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ

1. Nước là chất điện li rất yếu

  • Nước là chất điện li rất yếu:

H2O → H+ + OH

  • Tích số ion của nước: [H+] . [OH] = 10-14

Môi trường trung tính là môi trường trong đó: [H+] = [OH] = 10-7M.

=> Ý nghĩa tích số ion của nước

a/ Môi trường axit

Ví dụ: Tính [H+] và [OH] của dung dịch HCl 0,01 M.

HCl     →     H+     +       Cl
0,01 M     0,01M       0,01M

→ [H+] = 0,01M;         [OH] = 10-14;           [H+] = 10-12M

Ví dụ: Hòa tan axit vào nước để [H+] = 10-3M. Tính [OH]?

[OH] = 10-14; [H+] = 10-11M

═˃ Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH] hay [H+] > 10-7M.

b/ Môi trường kiềm

Ví dụ: Tính nồng độ [H+] và [OH] của dung dịch NaOH 0,01M

[OH] = 0,01M    →      [H+] = 10-12M.

═˃ Môi trường bazơ là môi trường trong đó [H+] < [OH] hay [H+] < 10-7M.

Vậy: [H+] là đại lượng đánh giá độ axit, độ kiềm của dung dịch

Môi trường axit: [H+] > 10-7M; pH < 7
Môi trường bazơ: [H+] < 10-7M; pH > 7
Môi trường trung tính: [H+] = 10-7M; pH = 7

Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ 

Bài trong Series << Giải bài tập môn Hóa học lớp 11 trang 7: Sự điện liGiải bài tập môn Hóa học lớp 11 trang 22,23: Luyện tập chương 1 >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ
Đánh giá của bạn