Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại

Hướng dẫn giải bài tập lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Cấu tạo của kim loại

– Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại có số electron ở lớp ngoài cùng là 1, 2, 3e.

– Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nút mạng tinh thể. Các electron hoá trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

– Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron.

 1. Tính chất của kim loại.

– Tính chất vật lí chung: dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.

– Tính chất hoá học chung là tính khử: M → Mn+ + ne.

– Dãy điện hoá của kim loại: cho phép dự đoán chiều phản ứng giữa hai cặp oxi hoá khử theo quy tắc α: phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá khử xảy ra theo chiều chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1. Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là

 1. Fe3+.          B. Fe2+,            C. Al3+,             D. Ca2+,

Lời giải:

Chọn B

Bài 2. Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại là do trong tinh thể kim loại có:

 1. Nhiều electron độc thân.
 2. Các ion dương chuyển động tự do.
 3. Các electron chuyển động tự do.
 4. Nhiều ion dương kim loại.

Lời giải:

Chọn C

Bài 3. Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi:

 1. Khối lượng riêng khác nhau.
 2. Kiểu mạng tinh thể khác nhau.
 3. Mật độ electron tự do khác nhau.
 4. Mật độ ion dương khác nhau.

Lời giải:

Chọn C

Bài 4. Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Lời giải:

Ni có thể phản ứng với các dung dịch muối: CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3.

Bài 5. Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy mẫu thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO4 dư.

 1. a) Hyã giải thích phương pháp làm sạch và viết các phương trình hoá học.
 2. b) Nếu bạc có lẫn tạp chất là các kim loại nói trên, bằng phương pháp nào có thể loại được tạp chất? Viết phương trình hoá học.

Lời giải:

 1. a) Khi khuấy mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì trong dung dịch HgSO4xảy ra các phản ứng:

Zn + HgSO4 →  ZnSO4 + Hg

Sn + HgSO4 → SnSO4 + Hg

Pb + HgSO4 → PbSO4 + Hg

 1. b) Nếu Ag có lẫn các tạp chất là kẽm, thiếc, chì có thể ngâm mẫu Ag này trong dung dịch AgNO3dư để loại bỏ tạp chất.

Bài 6. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?       

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 12 Bài 22: Luyện tập tính chất của kim loại.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ