Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị

Giải bài tập Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 10: Hóa trị

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) : là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử), được xác định theo hóa trị của H được chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

Quy tắc hóa trị x. a = y. b

Biết x, y và a (hoặc b) thì tính được b (hoặc a)

Biết a , b thì tìm được x, y để lập công thức hóa học. chuyển thành tỉ lệ:

Lấy x = b hay b’ và y = a’ ( nếu a’, b’ là những số đơn giản hơn so với a, b).

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

 1. a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử ) là gì?
 2. b) Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Hướng dẫn giải:

Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thì khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố H được chọn làm đơn vị và hóa trị của O làm hai đơn vị.

 1. Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:
 2. a) KH, H2S, CH4
 3. b) FeO, Ag2O, NO2

Hướng dẫn giải:

 1. a) + KH: do H có hóa trị I nên  x. a = y. b  =>  b =

Vậy K có hóa trị I.

Tương tự

+ H2S: H có hóa trị I và S có hóa trị II.

+ CH4 : C hóa trị IV và H hóa trị I.

 1. b) + FeO: Fe có hóa trị II và O hóa trị II

+ Ag2O : Ag hóa trị I và O hóa trị II

+ NO2: N hóa trị IV và O hóa trị II.

3.a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.

 1. b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Hướng dẫn giải.

 1. a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

–      Biết x,y và a(hoặc b) thì tính được b(hoặc a).

–      Biết a và b thì tìm được x,y để lập công thức hóa học. Chuyển thành tỉ lệ:

+ KH: 1.I = 1.I

+ Ag2O: I.2 = II.1

 1. b) Ta có : Kx(SO4)

Theo công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II à x = 2, y = 1

Vậy CTHH K2SO4.

 1. a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.
 2. b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc hóa trị ta có:

 1. a) + ZnCl2: 1. a = 2 . I => Zn có hóa trị II.

+ CuCl: 1 . a = 1. I => Cu có hóa trị I.

+ AlCl3 : 1 .a = 3 . I =>  Al có hóa trị III.

 1. b) Ta có:  x.a = y.b

Vậy hóa trị của Fe là II.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn