Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3

Rate this post
Rate this post

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3 – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3 để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3 - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Sự biến đổi từ chất này thành chất khác được gọi là hiện tượng hóa học. Quá trình biến đổi chất như thế được gọi là phản ứng hóa học

Trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử biến đổi, kết quả là chất biến đổi. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản ứng.

Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng tính được khối lượng của một chất khi biết khối lượng của các chất khác nhau trong phản ứng.

 1. Phương trình hóa học gồm những công  thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai bên đều bằng nhau.

Để lập phương trình hóa học, ta phải cân bằng hệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố (và nhóm nguyên tử, nếu có).

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

 1. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng: giữa khí N2và khí H2tạo ra amoniac NH3.

N2 + 3H2 => NH3 (tham khảo sơ đồ bài 1, trang 61/ sgk)

Hãy cho biết

 1. a) Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng?
 2. b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra?
 3. c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên không?

Hướng dẫn giải:

 1. a) + Chất tham gia: khí nitơ, khí hidro

+ Sản phẩm: khí amoniac

 1. b) Trước phản ứng, hai nguyên tử hidro liên kết với nhau. Sau phản ứng , ba nguyên tử hidro liên kết với một nguyên tử ni tơ.

Phân tử hidro và nguyên tử ni tơ biến đổi, phân tử amoniac được tạo ra.

 1. c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đối với hidro là 6 đối với nitơ là 2, vẫn không thay đổi trước và sau phản ứng.
 2. Khẳng định sau gồm hai ý: “ Trong phản ứng hóa học , chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất phản ứng được bảo toàn’’.

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

 1. Ý 1 đúng, ý 2 sai;
 2. Ý 2 đúng, ý 1 sai
 3. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2;
 4. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2;
 5. Cả 2 ý đều sai.

Hướng dẫn giải:

Câu d đúng.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Rate this post