Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 14 của 37 phần trong series Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol

Giải bài tập Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol - giải bài tập môn hóa học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 18: Mol

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Định nghĩa: Mol là những chất có chứa N (6 . 1023) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
 2. Khối lượng mol: của một chất là khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối.
 3. Thể tích mol của chất: là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó. Ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

 1. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:
 2. a) 1,5 mol nguyên tử Al;
 3. b) 0,5 mol phân tử H2;
 4. c) 0,25 mol phân tử NaCl;
 5. d) 0,05 mol phân tử H2O

Bài giải:

 1. a) 1,5 mol nguyên tử Al có chứa 1,5N nguyên tử Al

hay: 1,5 . 6 . 6 . 1023 = 9 . 1023 (nguyên tử Al)

 1. b) 0,5 mol phân tử H2có chứa 0,5 N phân tử H2

hay: 0,5 . 6 . 1023 = 3 . 1023 (phân tử H2)

 1. c) 0,25 mol phân tử NaCl có chứa 0,25 N phân tử NaCl

hay: 0,25 . 6 . 1023 = 1,5 . 1023 (phân tử NaCl)

 1. d)  0,05 mol phân tử H2O có chứa 0,05 N phân tử H2O

hay: 0,05 .  6 . 1023 = 0,3 . 1023 (phân tử H2O)

 1. Em hãy tìm khối lượng của:
 2. a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2
 3. b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO
 4. c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2
 5. d) 1 mol phân tử NaCl, 1 mol phân tử C12H22O11 (đường)

 

Bài giải:

 1. a) MCl = 35,5 g; = 71 g;
 2. b) MCu = 64 g; MCuO = 64 + 16 = 80 g;
 3. c) MC = 12 g; MCO = 12 + 16 = 28 g;     = 12 + 16 . 2 = 44g
 4. d) MNaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g;

= 12 . 12 + 22 . 1 + 11 . 16 = 342 g.

 1. Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:
 2. a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2; 1,5 mol phân tử O2;
 3. b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

Bài giải:

 1. a) 1 mol phân tử CO2; = 22,4 lít

2 mol phân tử H2;                      = 2 . 22,4 = 44,8 lít

1,5 mol phân tử O2;                   = 22,4 . 1,5 = 33,6 lít

 1. b) 0,25 mol phân tử O2 = 22,4 . 0,25 = 5,6 lít

1,25 mol phân tử N2.                  = 22,4 . 1,25 = 28 lít

Thể tích hỗn hợp:                      Vhh = 5,6 + 28 = 33,6 lít

 1. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:

H2O;       HCl;        Fe2O3;       C12H22O11.

Bài giải:

Khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng mol phân tử của các chất đã cho.

– Khối lượng mol phân tử H2O;                  = 18 g

– Khối lượng mol phân tử HCl:                  MHCl = 36,5 g

– Khối lượng mol phân tử  Fe2O3;              = 56 . 2 + 16 . 3 = 160

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol

Bài trong Series << Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 17: Bài luyện tập 3Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất >>

Tìm kiếm Google:

 • giai bai tap hoa hoc 8 bai 18
 • thi thu hoa hoc lop 8 online

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 18: Mol
Đánh giá của bạn