Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Rate this post
Rate this post

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Tính tan của các hợp chất trong nước:

Bazơ: phần lớn các bazơ không tan , trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2.

Axit: hầu hết các axit tan được, trừ H2SiO3.

Muối: Các muối nitrat đều tan.

Phần lớn các muối clorua và sunfat tan được, trừ AgCl, PbSO4, BaSO4.

Phần lớn muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3.

 1. Độ tan của một chất trong nước:

Độ tan (S) của một chất là số gam chất đó tan được trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Độ tan của chất rắn sẽ tăng, nếu tăng nhiệt độ. Độ tan của chất khí sẽ tăng, nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

 1. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

 1. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch
 2. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước.
 3. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.
 4. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

Bài giải:

Câu D đúng.

 1. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:
 2. Đều tăng;                    B. Đều giảm;                      C. Phần lớn là tăng;
 3. Phần lớn là giảm;                     E. Không tăng và cũng không giảm.

Bài giải:

Câu C đúng

 1. Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:
 2. Đều tăng;
 3. Đều giảm;
 4. Có thể tăng và có thể giảm;
 5. Không tăng và cũng không giảm.

Bài giải:

Câu A đúng

3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl, Na2SO4 ở nhiệt độ 100C và 600C.

Bài giải:

Từ điểm nhiệt độ 100C và 600C ta kẻ những đoạn thẳng song song với trục độ tan (trục đứng), tại giao điểm của những đoạn thẳng này với các đồ thị ta kẻ những đoạn thẳng song song với nhiệt độ (trục ngang) ta sẽ đọc  được độ tan của các chất như sau:

+ Độ tan NaNO3: ở 100C là 80 g, ở 600C là 130 g

+ Độ tan KBr: ở 100C là 60 g, ở 600C là 95 g

+ Độ tan KNO3: ở 100C là 20 g, ở 600C là 110 g

+ Độ tan NH4Cl: ở 100C là 30 g, ở 600C là 70 g

+ Độ tan NaCl: ở 100C là 35 g, ở 600C là 38 g

+ Độ tan Na2SO4: ở 100C là 60 g, ở 600C là 45 g

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Rate this post