Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

  1. Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Bài giải:

Đặt khối lượng dung dịch ban đầu là gam

Vậy khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m – 60) gam

Khối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi, ta có:

mct =  =

⇔ 15 . m = 18(m – 60)

⇔ 15m = 18m – 1080

⇔ 3m = 1080

⇔ m = 360 gam

Vậy khối lượng dung dịch ban đầu là 360 gam

  1. Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4cho đến khi nước bày hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 

Bài giải:

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

C% =  . 100% =  . 100% = 18%

  1. Cân lấy 10,6 g Na2CO3cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1 ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g

Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được.

Bài giải:

Khối lượng dung dịch Na2CO3:

m = 200 . 1,05 = 210 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

C% =  . 100% = 5,05%

Số mol của Na2CO3 là:

n =  = 0,1 mol

Nồng độ mol của dung dịch:

CM =  = 0,5 M

  1. Hãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:

Bài giải:

 

  1. Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau:

– Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 200C

– Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g

– Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g

– Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 200C

Bài giải:

Khối lượng dung dịch muối là:

m = 86,26 – 60,26 = 20 g

Khối lượng muối sau khi bay hơi:

m = 66,26 – 60,26 = 6 g

Khối lượng nước là:

20 – 6 = 14 g

Độ tan của muối là:

= 42,86 g

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 43: Pha chế dung dịch.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ