Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 3 của 37 phần trong series Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học - Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Định nghĩa : nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
 2. Kí hiệu hóa học : biểu diễn nguyên tố là biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó.
 3. Đơn vị cacbon : theo quy ước, người ta lấy 1/12 khối lượng của một nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon.
 4. Nguyên tử khối : là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối lượng riêng biệt.

 1. Oxi : là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP
1. Hãy ghép các câu sau đây với đầy đủ các từ hoặc cụm từ phù hợp :

 1. Đáng lẽ nói những  …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong khoa học nói…………hóa học này…………hóa học kia.
 2. Những nguyên tố có cùng số…………..trong hạt nhân đều là………….cùng loại, thuộc cùng một………….hóa học.

Hướng dẫn.

 1. Đáng lẽ nói những  nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này nguyên tố hóa học kia.
 2. Những nguyên tố có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
 3. a) Nguyên tố hóa học là gì ?
 4.   b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.

Hướng dẫn.

 1. a) Nguyên tố hóa học là những nguyên tố cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
 2. b) Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố. Ví dụ : C = 12đvC.
 3. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?
 4.  b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau : ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Hướng dẫn.

 1. Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt cho ta biết có hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi và 3 nguyên tử canxi.
 2. b) +Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca

+Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

 1. Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Hướng dẫn.

Đơn vị cacbon có khối lượng bằng  1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.

1đvC = 1/12 C.

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

 1. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với ?
 2. a) Nguyên tử cacbon
 3. b) Nguyên tử lưu huỳnh
 4. c) Nguyên tử nhôm.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài trong Series << Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 4: Nguyên tửGiải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học
Đánh giá của bạn