Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 5 của 37 phần trong series Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1 – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1 để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1 - giải bài tập môn hóa học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Các vật thể: (tự nhiên cũng như nhân tạo): đều được tạo nên từ chất (hay  từ những nguyên tố hóa hoc).
 2. Chất gồm có hai loại: đơn chất (tạo nên từ một nguyên tố) và hợp chất (tạo nên tử hai hay nhiều nguyên tố trở lên).
 3. Đơn chất có hai loại: đơn chất kim loại và đơn chất phi kim (hạt hợp thành là nguyên tử, phân tử).
 4. Hợp chất cũng chia làm hai loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ (hạt hợp thành là phân tử).

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

 1. Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên:
 2. a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài
 3. b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, bài 4 – Nguyên tử trang 16 sgk).

Hướng dẫn giải:

 1. a)  + Số p  = 12

+ Số e = 12;

+ Số e lớp ngoài cùng = 2

 1. b) Giống nhau: số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2;

Khác nhau: số proton và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3.

 1. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.
 2. a) Tính phân tử khối của hợp chất
 3. b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42).

Hướng dẫn giải :

 1. a)  = 31  => Phân tử khối của hợp chất = 62 đvC.
 2. b) Ta có : 2X  + O  = 62  => X = 23 đvC.

vậy X là nguyên tố natri (23)

Kí hiệu hóa học là Na.

 1. Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :
 2. a) Những chất tạo nên từ hai… trở lên được gọi là…
 3. b) Những chất có… gồm những nguyên tử cùng loại …được gọi là…
 4. c) … là những chất tạo nên từ một…
 5. d) …là những chất có…gồm những nguyên tử khác loại…
 6. e) Hầu hết các …có phân tử là hạt hợp thành, còn… là hạt hợp thành của…kim loại.

Hướng dẫn giải :

 1. a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học  trở lên được gọi là hợp chất.
 2. b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất
 3. c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
 4. d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.
 5. e) Hầu hết các  chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1

Bài trong Series << Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tửGiải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 10: Hóa trị >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Hóa Học lớp 8 Bài 8: Bài luyện tập 1
Đánh giá của bạn