Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí
2.3 (46.67%) 6 vote[s]
Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí
2.3 (46.67%) 6 vote[s]

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Giải bài tập trang 69 SGK Hóa lớp 8: Tỉ khối của chất khí để tham khảo chuẩn bị tốt bài học cho học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí - Giải bài tập môn Hóa học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí

A. Tóm tắt lý thuyết

Công thức tính tỉ khối của:

Khí A đối với khí B: dA/B = MA/MB

Khí A đối với không khí: dA/kk = MA/29

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 69.

Bài 1. (Trang 69 SGK Hóa 8)

Có những khí sau: N2; O2; Cl2; CO; SO2.

Hãy cho biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần.

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.

Giải bài 1:

a) Trong số các chất khí, khí hiđro nhẹ nhất. Tỉ khối của các khí đối với hiđro:

dN2/H2 = MN2/MH2 = 28/2 = 14, Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần;

dO2/H2 = MO2/MH2 = 32/2 = 16, Vậy O2 nặng hơn khí H2 16 lần;

dCl2/H2 = MCl2/MH2 = 71/2 = 35,5, Vậy khí Cl2 nặng hơn khí H2 35,5 lần;

dCO/H2 = MCO/MH2 = 28/2 = 14, Vậy khí CO nặng hơn khí H2 14 lần;

dSO2/H2 = MSO2/MH2 = 64/2 = 32, Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần;

b) Tỉ khối của các khí đối với không khí:

Bài 2. (Trang 69 SGK Hóa 8)

Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375; 0,0625

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172

Giải bài 2:

a). Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với oxi là:

dX/O2 = MX/MO2 = MX/32 = 1,375 => MX = 1,375 . 32 = 44g

dY/O2 = MY/MO2 = MY/32 = 0,0625 => MY = 0,0625 . 32 = 2 g

b) Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với không khí là:

dx/kk = MX = Mkk = MX/29 = 2,207 => MX = 29 . 2,207 = 64 g

dy/kk = MY/Mkk = MY/29 = 1,172 => MY = 29 . 1,172 = 34 g

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 69: Tỉ khối của chất khí
2.3 (46.67%) 6 vote[s]