Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học
5 (100%) 1 vote
Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học
5 (100%) 1 vote

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Giải bài tập trang 79 SGK Hóa lớp 8: Bài luyện tập 4 – Mol và tính hóa học để tham khảo chuẩn bị tốt bài học cho học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học - Giải bài tập môn Hóa học lớp 8
Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Mol là lượng chất chứa 6. 1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

2. Khối lượng mol (kí hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

3. Thể tích mol chất khí: thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

4. Công thức về mỗi liên hệ giữa số mol – khối lượng; số mol – thể tích;

n = m/M

trong đó: m: khối lượng chất

M: Khối lượng mol

n = V/22,4

trong đó: V: thể tích chất khí ở đktc

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 79.

Bài 1. (SGK Hóa 8 trang 79)

Hãy tìm công thức hóa học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi.

Giải bài 1:

Số mol của nguyên tử lưu huỳnh là: nS = 2/32 (mol)

Số mol của nguyên tử oxi là: nO2 = 3/16 mol

Ta có: nS/nO2 = 2/32 : 3/16 = 1/3

Vậy công thức hóa học đơn giản nhất của oxit lưu huỳnh là SO3

Bài 2. (SGK Hóa 8 trang 79)

Hãy tìm công thức hóa học của một hợp chất có thành phần theo khối lượng là 36,8% Fe; 21,0% S; 42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152g/mol

Giải bài 2:

Khối lượng mol của Fe là MFe = (152 . 36,8)/100 = 56g

Khối lượng mol của S là: MS = (152 . 21)/100 = 32g

Khối lượng mol của O là: MO = (152 . 42,2)/100 = 64g

Gọi công thức hóa học của hợp chất là FexSyOz, ta có:

56 . x = 56 => x = 1

32 . y = 32 => y = 1

16 . z = 64 => z = 4

Vậy hợp chât có công thức hóa học là FeSO4

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học

 

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 8 trang 79: Mol và tính hóa học
5 (100%) 1 vote