Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 112: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Rate this post
Rate this post

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 112: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 112: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Giải bài tập bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ để tham khảo chuẩn bị tốt bài học cho học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 112: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - Giải bài tập môn Hóa học lớp 9
Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 112: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 112: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

A: LÝ THUYẾT

  1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
  2. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chắt hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị

I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

  1. Mạch cacbon

Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon di liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon là mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

  1. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Thí dụ: cùng công thức phân tử C2H6O nhưng trật tự liên kết giữa các nguyên tử khác nhau, tạo thành hai hợp chất khác nhau là rượu etylic và đimetyl ete.

  1. CÔNG THỨC CẤU TẠO

Công thức cấu tạo là công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Như vậy, công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 112: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 112: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Rate this post