Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 4 của 36 phần trong series Giải bài tập môn Hóa học lớp 9
Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Giải bài tập bài tập trang 43 SGK Hóa lớp 9: Các hợp chất vô cơ để tham khảo chuẩn bị tốt bài học cho học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ - Giải bài tập môn Hóa học lớp 9
Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ

Bài 1 (Trang 43 SGK Hóa 9 chương 1)

1. Oxit

a) Oxit bazơ + nước → Bazơ;

b) Oxit bazơ + axit → muối + nước

c) Oxit axit + nước → axit;

d) Oxit axit + bazơ → muối + nước;

e) Oxit axit +oxit bazơ → muối

2. Bazơ

a) Bazơ + axit → muối + nước;

b) Bazơ + oxit axit → muối + nước;

c) Bazơ + muối → muối + bazơ;

d) Bazơ → oxit bazơ + nước;

3. Axit

a) Axit  + kim loại → Muối + hiđro;

b) Axit + bazơ → muối + nước;

c) Axit + oxit bazơ → muối + nước;

d) Axit  +  muối → muối + axit;

4. Muối

a) Muối + axit  → axit + Muối;

b) Muối + bazơ → Muối + bazơ;

c) Muối + muối → Muối + Muối;

d) Muối + kim loại → Muối + kim loại;

e) Muối → nhiều chất mới;

Bài 2 (Trang 43 SGK Hóa 9 chương 1)

Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong  không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn thấy có khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với:

a) Oxi của không khí

b) Hơi nớc trong không khí

c) Các bon đioxit và oxi trong không khí

d) Các bon đioxit và hơi nớc trong không khí

e) Các bon đioxit trong không khí

Hãy chọn câu đúng. Giải thích và viết phương trình hoá học minh hoạ

Hướng dẫn giải bài 2:

(e) NaOH tác dụng với dd HCl nhưng không giải phóng khí. Để có khí bay ra làm đục nước vôi, thì NaOH đã tác dụng với chất nào đó trong không khí tạo ra hợp chất X. Hợp chất này tác dụng với dd HCl sinh ra khí CO2. Hợp chất X phải là muối Cácbonnát Na2CO3, muối này được tạo thành do NaOH đã tác dụng với cacbon đioxít CO2 trong không khí.

PTHH:

2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3  + 2HCl → NaCl + H2O  + CO2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3  + H2O

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ

Bài trong Series << Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 39: Phân bón hóa họcGiải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 48: Tính chất vật lý của kim loại >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 trang 43: Các hợp chất vô cơ
Đánh giá của bạn