Giải bài tập môn Sinh học lớp 11: Câu hỏi ôn tập học kỳ 2

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Sinh học lớp 11: Câu hỏi ôn tập học kỳ 2

Giải bài tập môn Sinh học lớp 11: Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Sinh học lớp 11: Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Sinh học lớp 11: Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 - giải bài tập môn sinh học lớp 11
Giải bài tập môn Sinh học lớp 11: Câu hỏi ôn tập học kỳ 2

Giải bài tập môn Sinh học lớp 11: Câu hỏi ôn tập học kỳ 2

Hướng dẫn giải câu hỏi ôn tập học kỳ 2 – Sinh học lớp 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ II

Hãy chọn 1 đáp án đúng cho các câu hỏi sau:

Câu 1. ở động vật đơn bào thức ăn được:

 1. tiêu hoá ngoại bào.
 2. tiêu hoá nội bào.
 3. biến đổi cơ học và hoá học trong ống tiêu hoá.
 4. tiêu hoá nội bào và ngoại bào.

Câu 2. Ruột non của động vật ăn thực vật có đặc điểm:

 1. Rất dài.
 2. Chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hấp thụ trong ruột non giống như ở người.
 3. ngắn hơn.
 4. A và B đúng.

Câu 3. Ruột non của động vật ăn thịt có đặc điểm:

 1. rất dài.
 2. ngắn.
 3. Chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hâp thụ trong ruột non giống như ở người.
 4. B và c đúng.

Câu 4. Manh tràng của động vật ăn thịt có đặc điểm:

 1. manh tràng rất phát triển, có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hoá xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng trong tế bào thực vật.
 2. manh tràng không phát triển và không có chức năng tiêu hoá thức ăn.
 3. các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ qua thành manh tràng.
 4. A và B đúng.                                                                          «

Câu 5. Manh tràng của động vật ăn thực vật có đặc điểm:

 1. manh tràng không phát triển và không có chức năng tiêu hoá thức ăn.
 2. manh tràng rât phát triển, có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hoá xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng trong tế bào thực vật.
 3. các chẫt dinh dưỡng đơn giản được hâp thụ qua thành manh tràng.
 4. B và C đúng.

Câu 6. Động vậi đơn bào, ruột khoang, giun tròn, giun dẹp trao đổi khí qua:

 1. mang.                                                  B. bề mặt cơ thể.
 2. hộ thống ống khí.                                  D. phổi.

Câu 7. Đóng vật hô hấp hiệu quả nhất trên cạn là:

 1. động vật có vú.                               B. Ếch nhái
 2. chim.                                              D. Bò sát

Câu 8. Châu châu trao đổi khí qua:

 1. bề mặt cơ thể.                                     B. phổi,
 2. hệ thống ống khí.                                 D.mang.

Giải bài tập môn Sinh học lớp 11: Câu hỏi ôn tập học kỳ 2

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Sinh học lớp 11: Câu hỏi ôn tập học kỳ 2.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn