Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 25 của 40 phần trong series Giải bài tập môn Sinh học lớp 7
Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát - Giải bài tập môn Sinh học lớp 7
Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

A. Tóm tắt lý thuyết: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bò sát có ba bộ phổ biến: bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu. Tổ tiên bò sát được xuất hiện cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm. Thời gian phồn thịnh nhất là Thời đại Khủng long. Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong; trứng có màng dai, giàu noãn hoàng.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 133 Sinh học lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bài 1: (trang 133 SGK Sinh 7)

Nêu môi trường sống của từng đại diện của bộ Bò sát thường gặp?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Bài 2: (trang 133 SGK Sinh 7)

Nêu đặc điểm chung của Bò sát?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng

Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bài trong Series << Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 129: Cấu tạo trong của thằn lằnGiải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 137: Chim bồ câu >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Sinh học lớp 7 trang 133: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Đánh giá của bạn