Giải bài tập môn Sinh học lớp 9 trang 185: Luật bảo vệ môi trường

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Sinh học lớp 9 trang 185: Luật bảo vệ môi trường

Giải bài tập môn Sinh học lớp 9 trang 185: Luật bảo vệ môi trường – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Sinh học lớp 9 trang 185: Luật bảo vệ môi trường để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Sinh học lớp 9 trang 185: Luật bảo vệ môi trường - giải bài tập môn sinh học lớp 9
Giải bài tập môn Sinh học lớp 9 trang 185: Luật bảo vệ môi trường

Giải bài tập môn Sinh học lớp 9 trang 185: Luật bảo vệ môi trường

Sự cần thiết ban hành luật

Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chinh hành vi cùa cả xã hội để ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động cúa con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên. Đồng thời luật cũng điều chinh việc khai thác, sử dụng các thành phần môi trường hợp lí để phục vụ sự nghiệp phát triển bển vững của đất nước.

Một số nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường

  1. Phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (Chương II)

– Quy định về phòns chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cô môi trường có liên quan tới việc sử dụng các thành phần môi trường như đất. nước, khônq khí, sinh vật. các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan.

-Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.

2.Khắc phục suy thoái, ô nhiểm và sự cổ mói trường (Chương III)

–    Các tổ chức và cá nhân phài cỏ trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

–    Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cô môi trưòms có trách nhiệm bổi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam.

Chúng ta cần giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Giải bài tập môn Sinh học lớp 9 trang 185: Luật bảo vệ môi trường

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Sinh học lớp 9 trang 185: Luật bảo vệ môi trường.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn