Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Hướng dẫn giải bài tập lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

  1. KIẾN THỨC CƠ BẢN
  2. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực.

Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

Giá của lực là đường thẳng mang vec tơ lực.

Dựa vào điều kiện cân bằng trên bằng phương pháp thực nghiệm người ta có thể xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng.

  1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.
  2. Tổng hợp hai lực có giá đồng quy: Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy, trước hết ta phải trượt hai vật đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.
  3. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song:

– Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.

– Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.

  1. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Hướng dẫn giải:

Tổng hợp 2 lực đó vào vật rắn phải bằng không.

Bài 2: Trọng tâm của một vật là gì ? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thí nghiệm.

Hướng dẫn giải:

Trọng tâm của vật là điểm đặt vectơ trọng lực của vật.

Thí nghiệm là ta có thể đặt vật trên 1 cái đinh, nếu vật đó ít bị dao động nhất và không bị đổ, thì tại vị trí đầu đinh tiếp xung với vật là trọng tâm của vật.

Bài 3: Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Hướng dẫn giải:

Nó nằm ở tâm đối xứng của vật đó.

Bài 4: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn