Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều - Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Hướng dẫn giải bài tập lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

  1. KIẾN THỨC CƠ BẢN
  2. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn cảu hai lực ấy.

F = F1 + F2;                            = (chia trong)

  1. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song

Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.

Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài.

Hợp lực của hai lực ở ngoài phải câ bằng với lực ở trong.

  1. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài 1: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều ?

Hướng dẫn giải:

  1. a) Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực ấy.
  2. b)  Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

Bài 2: Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?

Hướng dẫn giải:

Gọi O là điểm đặt của vai.

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ta có:

Ta có: P= P1 + P2 = 300+ 200 = 500N

P1. OA = P2. OB  =>  =  =  =

=>  =   (1)

Mặt khác:   AB = OA +OB                         (2)

(1) & (2) => OA = 40cm và OB = 60cm

Bài 3: Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máycách vai người đi trước 60cm và cách vai người đi sau 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

Ta có: P= PA + PB = 1000N          (1)

Mặt khác: PA. OA = PB. OB

=>  =  =  =    (2)

(1) & (2) => PA = 600N và PB= 400N

Bài 4: Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m. và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 10 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ