Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Hướng dẫn giải bài tập lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Cấu tạo hạt nhân gồm có Z prôtôn và A – Z nơtron ; A gọi là số nuclôn (còn gọi là số khối), Z gọi là nguyên tử số.

Kí hiệu hạt nhân:

trong đó X là kí hiệu hóa học của nguyên tố để dặt tên cho hạt nhân.

 1. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z, khác số A, nghĩa là cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.
 2. Khối lượng hạt nhân tính ra đơn vị u, gọi là đơn vị khối lượng nguyên tử.

Đơn vị u có khối lượng bằng  khối lượng nguyên tử của đồng vị .

1u = 1,66055.10-27 kg

 1. Hệ thức Anh-xtanh

E = mc2.

Năng lượng (tính ra đơn vị eV) tương ứng với khối lượng 1 u được xác định:

E = uc≈ 931,5 MeV,     1MeV = 106eV

Do đó 1u ≈ 931,5 MeV/c2.
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

 1. Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?
 2. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A.
 3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn.
 4. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclôn.
 5. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn.
 6. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV.

Trả lời:

1 – S; 2 – Đ; 3 – S; 4 – Đ; 5 – Đ.

 1. Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt nhânđồng khối, ví dụ:  và .

So sánh:

 1. khối lượng
 2. điện tích

của hai hạt nhân đồng khối.

Trả lời:

Hai hạt nhân đồng khối:

– Có khối lượng xấp xỉ bằng nhau.

– Có điện tích khác nhau.

 1. Xác định khối lượng tính ra u  của hạt nhân

Trả lời:

Khối lượng của hạt nhân  là 11,99670 u.

 1. Chọn câu đúng.

Tính chất hóa học của một nguyên tố phụ thuộc:

 1. nguyên tử khối;
 2. số khối;
 3. khối lượng nguyên tử;
 4. số các đồng vị.

Trả lời:

 1. Tính chất hóa học của một nguyên tố phụ thuộc vào nguyên tử số của nguyên tố đó.
 2. 5. Chọn câu đúng.

Các đồng vị của một nguyên tố có cùng:

 1. số prôtôn;
 2. số nơtron;
 3. số nuclôn;
 4. khối lượng nguyên tử.

Trả lời:

 1. Các đồng vị của một nguyên tố thì có cùng số prôtôn.
 2. 6. Số nuclôn tronglà bao nhiêu?
 3. 13.
 4. 14.
 5. 27.
 6. 40.

Trả lời:

C

 1. Số nơtron trong hạt nhân  là bao nhiêu?
 2. 13.
 3. 14.
 4. 27.
 5. 40.

Trả lời:

 1. Ta có (A – Z) = 27 – 13 = 14 nơtron.

 

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn