Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc
4.6 (92.53%) 83 vote[s]
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc
4.6 (92.53%) 83 vote[s]

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc - giải bài tập môn vật lý lớp 6
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Hướng dẫn giải bài tập lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

KIẾN THỨC CƠ BẢN

– Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là thể đông đặc.

– Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau

– Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài tập về sự nóng chảy

Bài C1. Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Hướng dẫn giải:

Tăng dần, đoạn thẳng nằm nghiêng

Bài C2. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở thể nào?

Hướng dẫn giải:

800C. Rắn và lỏng

Bài C3. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đưởng biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Hướng dẫn giải:

Không. Đoạn thẳng nằm ngang.

Bài C4. Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?

Hướng dẫn giải:

Tăng. Đoạn thẳng nằm nghiêng

Bài C5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

  1. a) Băng phiến nóng chảy ở (1)…………. nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.
  2. b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2)……………

– 700C, 800C, 900C

– Thay đổi, không thay đổi

Hướng dẫn giải:

(1) 800C

(2) Không thay đổi

Bài tập về sự đông đặc

Bài C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Hướng dẫn giải:

800C

Bài C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

– Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15;

Hướng dẫn giải:

  1. Đường biểu diễn từ phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng.
  2. Đường biểu diến từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang.
  3. Đwòng biểu diễn từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Bài C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

– Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Tìm kiếm Google:

  • giai bai tap vat ly 6 bai 24-25

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc
4.6 (92.53%) 83 vote[s]