Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi
5 (100%) 2 vote[s]
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi
5 (100%) 2 vote[s]

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi - Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi

Hướng dẫn giải bài tập lớp 6 Bài 28: Sự sôi

KIẾN THỨC CƠ BẢN

– Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.

– Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

Lưu ý:

Khi đun nóng chất lỏng tói nhiệt độ sôi mà ở đó áp suất của hơi bão hoà của chất lỏng bằng áp suất ngoài tác dụng lên mặt chất lỏng thì những bọt chứa hơi của chất lỏng tạo thành từ trong lòng chất lỏng lên tới mặt thoáng sẽ vỡ ra. Lúc này sự bay hơi sẽ xảy ra mạnh mẽ cả trong lòng lẫn trên mặt thoáng của chất lỏng. Sự bay hơi hnày gọi là sự sôi. Do đó nhiệt độ sôi phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Bài C1. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C

Bài C2. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thâý các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C

Bài C3. Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C

Bài C4. Trong khi nước sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?

Lời giải:

Không tăng.

Bài C5. Trong cuộc tranh luận của An và Bình (nêu ở phần đầu) ai đúng, ai sai?

Lời giải:

Bình đúng

Bài C6. Chọn từ thích hợp điền vào ô trống trong các câu sau:

  1. a) Nước sôi ở nhiệt độ (1)……………. Nhiệt độ này gọi là (2)……………… của nước.
  2. b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)…………….
  3. c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4)…………… vừa bay hơi trên (5)…………….

Các từ để điền:

– 1000C, gần 1000C.

– Thay đổi, không thay đổi.

– Nhiệt độ sôi.

– Bọt khí.

– Mặt thoáng.

Lời giải:

(1) 1000C.

(2) Nhiệt độ sôi.

(3) Không thay đổi.

(4) Bọt khí.

(5) Mặt thoáng.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 28: Sự sôi
5 (100%) 2 vote[s]