Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 6 của 24 phần trong series Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực - Hai lực cân bằng - Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng

Hướng dẫn giải bài tập lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng

KIẾN THỨC CƠ BẢN

– Lực

+ Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.

+ Mỗi lực đều có phương và chiều xác định.

– Hai lực cân bằng

+ Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó là hai lực cân bằng.

+ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

C1. Bố trí thí nghiệm như hình 6.1

Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.
Bài giải:

Khi ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực đẩy. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo lá tròn bị méo đi.

C2. Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2

Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.

Bài giải:

Khi ta kéo xe lăn để lò xo dãn ra, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực kéo. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một lực kéo làm cho lò xo bị dãn dài ra.

C3. Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (H.6.3).

Nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng.

Bài giải:

Khi ta đưa một cực của nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt, thì nam châm sẽ hút quả nặng về phía nam châm. Ta nói nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực hút.

C4. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

  1. a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1)… Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2)…………….. làm cho lò xo bị méo đi.
  2. b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3)……..Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4)………… làm cho lò xo bị dãn dài ra.
  3. c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5)..

Bài giải:

  1. a) (1) – lực đẩy;                               (2) – lực ép;
  2. b) (3) – lực kéo;                               (4) – lực kéo;
  3. c) (5) – lực hút;

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng

Bài trong Series << Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượngGiải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng
Đánh giá của bạn