Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 24 của 28 phần trong series Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện - Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

C1. Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

Hướng dẫn giải:

Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng không.

C2. Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế khi ngắt và khi đóng công tắc vào bảng 1.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự làm và ghi kết quả thực tế vào bảng.

C3. Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây, hãy viết đầy đủ các câu sau:

– Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì…dòng điện chạy qua bóng đèn

– Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng…thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng….

Hướng dẫn giải:

– Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn

– Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn (nhỏ) thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ (lớn).

C4. Một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?

Hướng dẫn giải:

Có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế 2,5 V để nó không bị hỏng.

C5. Hãy quan sát các hình 26.3 a, b để tìm hiểu sự tương tự giữa một số bộ phận trong các hình này. Từ đó tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

 1. a) Khi có sự…giữa hai điểm A và B thì có…. Chảy từ A đến B.
 2. b) Khi có ….giữa hai đầu bóng đèn thì có…chạy qua bóng đèn.
 3. c) Máy bơm nước tạo ra sự…tương tự như…. Tạo ra…..

Hướng dẫn giải:

 1. a) Khi có sự chênh lececj mức nước giữa hai điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A đến B.
 2. b) Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.
 3. c) Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế.

C6. Trong những trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không ( không có hiệu điện thế) ?

 1. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng;
 2. Giữa hai cực của pin còn mới;
 3. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin;
 4. Giữa hai cực của acquy đang thắp sáng đèn của xe máy.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin.

C7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?

 1. Giữa hai điểm A và B;
 2. Giữa hai điểm E và C;
 3. Giữa hai điểm D và E;
 4. Giữa hai điểm A và D

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bài trong Series << Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 25: Hiệu điện thếGiải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện
Đánh giá của bạn