Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt
Đánh giá của bạn

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt - Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. Nguyên lí truyền nhiệt

– Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ hai vật bằng nhau.

– Nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào.

Lưu ý: Cần phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm nhiệt độ, nhiệt năng và nhiệt lượng. Trong nhiều vật khác nhau khi nhiệt độ của vật nào đó lớn nhất thì chưa chắc nhiệt năng của vật đó lớn nhât so với các vật khác. Hoặc trong nhiều vật khác nhau, khi độ tăng nhiệt độ của vật đó lớn nhất thì chưa chắc nhiệt lượng của vật đó lớn nhất so với các vật khác.

  1. Phương trình cân bằng nhiệt: Qtỏa ravà Qthu vào 

Lưu ý: Nhiệt lượng tỏa ra cũng được tính bằng công thức: Q = c . m . ∆t, nhưng trong đó

∆t = t1 – t2, với t1 là nhiệt độ ban đầu còn t2 là nhiệt độ cuối trong quá trình truyền nhiệt.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

C1. a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200 g nước đang sôi vào 300 g nước ở nhiệt độ trong phòng.

  1. b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được. Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được ?

Bài giải:

  1. a) Kết quả phụ thuộc vào nhiệt độ trong lớp lúc giải bài tập này.
  2. b) Nhiệt độ tính được chỉ gần bằng nhiệt độ đo được trong thí nghiệm vì trong khi tính toán, ta đã bỏ qua sự trao đổi nhiệt với các dụng cụ đựng nước và môi trường bên ngoài.

C2. Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ 800C xuống 200C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ?

Bài giải:

Nhiệt lượng nước nhận được bằng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra:

Q = m1 . c1 . (t1 – t2) = 0,5 . 380 . (80 – 20) = 11 400 J

Nước nòng thêm lên:

∆t =  =  = 5,430C.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt
Đánh giá của bạn