Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều - Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều

I ĐỊNH NGHĨA

Giải bài tập 1 trang 12 SGK vật lý 8: Thả một bánh xe lăn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF như hình (3.1 SGK): Quan sát chuyển động của trục bánh xe và ghi quãng đường trục bánh xe lăn được sau những khoảng thời gian 3 giây liên tiếp ta được kết quả ở báng sau đây:

Trên quãng đường nào chuyển động của trục bánh xe là chuyển động đều, chuyển động không đều?

Trả lời

– Vì vận tốc của trục bánh xe tăng dần trong quá trình chuyển động nên chuyến động của trục bánh xe trên mặt phẳng nghiêng AD là chuyển động không đều.

– Vì vận tốc của trục bánh xe trên mặt phăng ngang DF không thay đổi nên chuyển động của trục bánh xe trên mặt phăng ngang DF là chuyển động đều.

Giải bài tập 2 trang 12 SGK vật lý 8: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là đều, không đều?

  1. Chuyến động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang ổn định.
  2. Chuyển động của ô tô khi khởi hành.
  3. Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.
  4. Chuyền động của tàu hỏa khi vào ga.

Trả lời

Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang ổn định là chuyến động đều, của ô tô khi khởi hành, của xe đạp khi xuống dốc và của tàu hỏa khi vào ga là những chuyển động không đều.

  1. VẬN TỐC TRUNG BÌNH CỦA CHUYÊN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU

Giải bài tập 3 trang 12 SGK vật lý 8: Hãy tính độ lớn của vận tốc trụng bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường từ A đến D. Trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay chậm đi?

Trả lời

Vận tốc trung bình trên đoạn AB là: V1 = AB/t = 0,05/3 = 0,017 m/s

Vận tốc trung bình trên đoạn BC là: V2 = BC/t = 0,15/3 = 0,05 m/s

Vận tốc trung bình trên đoạn CD là: V3 = CD/t = 0,25/3 = 0,083 m/s

Như vậy, trục bánh xe chuyển động nhanh dần lên.

III. VẬN DỤNG

Giải bài tập 4 trang 12 SGK vật lý 8: Chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động đều hay không đều? Tại sao? Khi nói ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc nào?

Trả lời

Chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều vì trong quá trình chuyển động, xe có thể chạy nhanh hay chậm tùy từng thời điểm khác nhau. Khi nói ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình của xe.

Giải bài tập 5 trang 13 SGK vật lý 8: Một người đi xe đạp xuống một đoạn đường dốc dài 120 m hết 30 s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60 m trong 24 s rồi từng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng dường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường. 

Trả lời

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc là: v1 = S1/t1 = 120/30 = 4 m/s

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường ngang là: v2 = S2/t2 = 60/24 = 2,5 m/s

Vận tốc trung bình của xe trên cả hai quăng đường là: v = (S1 + S2)/( t1 + t2) = (120 + 60)/(30 + 24) = 3,33 m/s

Giải bài tập 6 trang 13 SGK vật lý 8: Một đoàn tàu chuyển động 5 giờ với vận tốc trung bình 3km/h. Tính quãng đường đoàn tàu đi được.

Trả lời

Quãng đường tàu đi được là: s = v.t = 30.5 = 150 km.

Giải bài tập 7 trang 13 SGK vật lý 8: Xác định vận tốc trung bình của một học sinh khi chạy cự li 60 mét trong tiết thế dục theo đơn vị m/s và km/h.

Trả lời

Sử dụng công thức v = S/t để tính vận tốc của hoc sinh đó. Sau đó đổi đơn vị đo từ m/s sang km/h.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều và chuyển động không đều.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ