Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9
Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Hướng dẫn giải bài tập lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

  1. KIẾN THỨC CƠ BẢN

+ Ta nhận biết được một vật có năng lượng khi vật có khả năng thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác (nhiệt năng).

+ Ta nhận biết được hóa năng, quang năng khi chúng chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng.

+ Nói chung, mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

  1. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

C1. Ở các lớp dưới ta làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trong trường hợp nào dưới đây, vật có cơ năng (năng lượng cơ học), nếu lấy mặt đất làm mốc.

+ Tảng đá nằm trên mặt đất.

+ Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.

+ Chiệc thuyền chạy trên mặt nước.

Hướng dẫn:

Vật có cơ năng (năng lượng cơ học) trong các trường hợp:

+ Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất (có khả năng thực hiện công cơ học).

+ Chiếc thuyền chạy trên mặt nước (có khả năng thực hiện công cơ học).

C2. Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng ?

+ Làm cho vật nóng lên.

+ Truyền được âm.

+ Phản chiếu được ánh sáng.

+ Làm cho vật chuyển động.

Hướng dẫn:

Biểu hiện của nhiệt năng là: Làm cho vật nóng lên.

C3. Trên hình 59.1 vẽ các thiết bị trong đó thực hiện sự biến đổi năng lượng từ dạng ban đầu sang dạng cuối cùng cần dùng cho con người. Hãy chỉ ra năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1), (2) của mỗi thiết bị. Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó.

Hướng dẫn:

+ Thiết bị A: (1) cơ năng thành điện năng, (2) điện năng thành nhiệt năng.

+ Thiết bị B: (1) điện năng thành cơ năng, (2)động năng của khí thành cơ năng của cánh quạt.

+ Thiết bị C: (1) hóa năng thành nhiệt năng, (2) nhiệt năng thành cơ năng.

+Thiết bị D: (1) hóa năng thành điện năng, (2) điện năng thành nhiệt năng.

+ Thiết bị E: (1) đổi hướng truyền quang năng, (2) quang năng thành nhiệt năng.

C4. Trong các trường hợp ở hình 59.1 ta nhận biết được điện năng, hóa năng, quang năng khi chúng đã được chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?

Dạng năng lượng ban đầu Dạng năng lượng cuối cùng mà ta

nhận biết được

Hóa năng
Quang năng
Điện năng

Hướng dẫn:

Dạng năng lượng ban đầu Dạng năng lượng cuối cùng mà ta

nhận biết được

Hóa năng  Thành cơ năng, trong thiết bị C.

Thành nhiệt năng, trong thiết bị D.

Quang năng  Thành nhiệt năng, trong thiết bị E.
Điện năng Thành cơ năng, trong thiết bị B.

 

C5. Ngâm một dây điện trở vào một bình cách nhiệt đựng 2 lít nước. Cho dòng điện chạy qua dây này trong một thời gian, nhiệt độ nước trong bình tăng từ 200C lên 800C. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4 200J/kg.K

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Vật Lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ