Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 45: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 45: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 45: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập trang 45 SGK Sinh lớp 12: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh tham khảo.

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 45: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Giải bài tập Sinh học lớp 12
Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 45: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 45: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

–        Một gen quy định một tính trạng.

–        Một gen quy định một enzim/prôtêin.

–        Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit.

Trả lời:

Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hơn vì một prôtêin có thể gồm nhiểu chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định. Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.

Bài 2. Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1, cho toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, người ta thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là: 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

Trả lời:

Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F là xấp xỉ 9: 7 vì thế đây là kiểu tương tác bổ sung.

Hiện tượng tương tác gen là phổ biến còn hiện tượng một gen quy định một tính trạng đúng như quy luật Menđen là khá hiếm gặp.

Bài 3. Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.

Trả lời:

Các alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau theo kiểu trội -lặn hoàn toàn, trội – lặn không hoàn toàn hoặc đồng trội (khi hai alen cùa cùng một gen đểu biểu hiện ra kiểu hình, ví dụ kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB ở người.

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 45: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 45: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn