Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 11 của 37 phần trong series Giải bài tập sinh học lớp 12
Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82
Đánh giá của bạn

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập trang 82 SGK Sinh lớp 12: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh tham khảo.

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82 - Giải bài tập Sinh học lớp 12
Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82

Bài 1. Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X.

Trả lời:

Có thể dùng phương pháp gây đột biến bằng tia phóng xạ. Ví dụ, xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi sau đó gieo hạt lên thành cây và cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. Sau đó chọn lọc ra các cây có khả năng kháng bệnh. Những cây có khả năng kháng bệnh cho lai với nhau hoặc cho tự thụ phẩn để tạo ra các dòng thuẩn.

Bài 2. Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột biến người ta có thể tạo ra giống mới có cả hai gen kháng bệnh X và Ỵ được không? Giải thích cách tiến hành thí nghiệm. Biết rằng gen quy định bệnh X và gen quy định bệnh Y nằm trên hai NST tương đồng khác nhau.

Trả lời:

Có thể lai hai giống cây với nhau rồi sau đó xử lí con lai bằng tác nhân đột biến nhằm tạo ra các đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể chứa cả hai gen có lợi.

Bài 3. Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma.

Trả lời:

Lai tế bào xôma hay dung hợp tế bào trần, cũng là một kĩ thuật hiện đại góp phần tạo nên giống lai khác loài ở thực vật. Để cho hai tế bào thực vật 2n (tế bào sinh dưỡng) có thể dung hợp với nhau thành một tế bào thống nhất, người ta cần phải loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai. Sau đó cho các tế bào đã mất thành tế bào (tế bào trần) của hai loài vào trong môi trường đặc biệt để chúng dung hợp với nhau.

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82

Bài trong Series << Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 78Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 86: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập Sinh học lớp 12 trang 82
Đánh giá của bạn