Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường

Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường
Đánh giá của bạn
Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường
Đánh giá của bạn

Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường được Đề Thi Thử tổng hợp và chia sẻ tới các bạn đang là sinh viên các trường trung cấp xây dựng tìm hiểu và học tập.

Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường

Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường - Giáo trình Vật liệu xây dựng
Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường

CHƯƠNG 1: NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

I- Các tính chất vật lý chủ yếu của VLXD

1- Khối lượng riêng.

a – Định nghĩa: Là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (không có lỗ rỗng).
Ký hiệu: Уa

b – Công thức xác định: Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường - Giáo trình Vật liệu xây dựng

Trong đó:

G: là khối lượng mẫu thí nghiệm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (kg, tấn…)
Va: Là thể tích mẫu thí nghiệm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (m3, cm3..)

c – Cách xác định: Tuỳ theo từng loại vật liệu mà có cách xác định khác nhau

* Đối với vật liệu có thể coi là hoàn toàn đặc chắc (như kính, thép…) ta dùng phương pháp cân và đo kích thước chính xác rồi áp dụng công thức (1-1).

* Đối với vật liệu rời rạc không đặc chắc và có kích thước hình học không rõ ràng (như cát, gạch, đá) ta tiến hành bằng phương pháp tỷ trọng.

+ Mẫu được sấy khô cân xác định được G,

+ Sau đó nghiền mịn phá vỡ kết cấu lỗ rỗng và cho vào bình tỷ trọng ta xác định được Va bằng thể tích nước dời đi khi cho bột thí nghiệm vào.

d – Ý nghĩa

Khối lượng riêng dùng để tính độ đặc, độ rỗng của vật liệu, phân biệt các vật liệu cùng loại và áp dụng để tính vật liệu thành phần cấp phối cho bê tông xi măng

Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường

Bạn đang xem bài viết Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giáo trình Vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường
Đánh giá của bạn