Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới
3.9 (78.41%) 113 vote[s]
Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới
3.9 (78.41%) 113 vote[s]

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới – Ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới chủ yếu tập trung vào dạng câu hỏi ” Yes or No”, cách điền từ vựng vào chỗ còn thiếu hoặc chọn câu trả lời đúng nhất. Những kiến thức này chủ yếu nằm trong chương trình sách mới lớp 3 cơ bản nên dù bé có năng lực kém nhất, cũng có thể làm được. Dưới đây là mẫu bài tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name                      b. is                       c. I am

2. What is ………name?

a. name                        b. my                     c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen.                 b. It’s a pencil.                    c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

a. what                         b. is                                  c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is                                 b. who                            c. What

6.What is this?

a. It’s a book.                 b. It’s a computer.              c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.                             b. Yes, it is.                         c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school                      b. Primary Queen                     c. school Queen

II. Read and tick Y (yes) or N (no) ( Em hãy đọc rồi đánh dấu tick vào cột Y(yes) hoặc N(no))

My name is Mai. I’m nine years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes using computer. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a cat.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới - tiếng anh lớp 3 chương trình mới
Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới - tiếng anh lớp 3 chương trình mới
Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới
Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới - tiếng anh lớp 3 chương trình mới
Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

IV. Listen and write the words or number ( Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How old is Hoa?

– She is …………… years old.

2. Where is the doll?

– It’s …………….. the bed.

3. What colour are they?

– They are ……………………

4. Have you got a cat?

– Yes, I …………………..

V. Look at and read. Put a tick (V) in a box ( Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới - tiếng anh lớp 3 chương trình mới
Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Trên đây là bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới giúp bé học tiếng Anh dành cho trẻ em hiệu quả hơn. Bố mẹ có thể tham khảo thêm những bộ bài ôn tập tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học khác tại Dethithuvn.com nhé!

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Tìm kiếm Google:

  • đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 chương trình mới
  • đề thi hk2 môn tiếng anh lớp 3

Bạn đang xem bài viết Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới
3.9 (78.41%) 113 vote[s]